5 dagers stille retreat

Vi ønsker å tilby en 5-dagers slitte retreat i Norge høsten 2020. Denne vil være åpen for mindfulness lærere og andre profesjonelle som jobber med mindfulness.