MBSR - Mindfulness-Basert StressReduksjon

Hva er MBSR?

Så tidlig som i 1979 utviklet Dr. Jon Kabat-Zinn og hans kollegaer ved University of Massachusetts Medical Center sin stress reduksjonsklinikk programmet Mindulness-Basert Stress Reduksjon (MBSR). I dag tilbys dette programmet i hundrevis av sykehus, klinikker, helsesentre og andre settinger rundt om i verden. Mye forskning har også blitt gjort de senere år for å dokumentere effekten av programmet for ulike plager.

MBSR programmet er et 8-ukers kurs som består av ukentlige samlinger på ca. 2,5 time og er basert på intensiv trening i mindfulness. Opprinnelig ble det utviklet for mennesker med kroniske helseproblemer for å hjelpe dem å håndtere sin smerte, sykdom og hvordan helsetilstanden påvirket deres liv. Idag tilbys MBSR til mennesker som opplever utfordringer i mange ulike områder av livet. Mange som melder seg på kurs gjør det fordi de ønsker å integrere mindfulness, tilstedeværelse og en følelse av å være i kontakt med seg selv i livet sitt.

Hvordan virker MBSR?

Gjennom regelmessig trening i mindfulness vil folk bli kjent med sine egne atferdsmønstere, spesielt knyttet til situasjoner som skaper stress. De lærer også at man ikke alltid kan forandre omstendighetene man befinner seg i, men at man kan bestemme seg for hvordan man vil respondere. I MBSR beskrives dette som å gå fra å reagere til å respondere. Dette innebærer at man blir mer klar over og bevisst omstendighetene gjennom å være i kontakt med tankene, fornemmelsene og følelsene som oppstår i øyeblikket.