Norsk Senter for Mindfulness
Et sted for utdanning, inspirasjon, meditasjon og utvikling

Klikk her for å redigere undertittel

MBSR - Mindfulness - Basert Stress Reduksjon

Vekst og oppvåkning

MBSR lærerutdanning i Oslo april 2020


Vi gleder oss til å ønske velkommen til MBSR lærerutdanning som vil starte opp sentralt i Oslo i april 2020. Denne utdanningen vil arrangeres i samarbeid med Institute for Mindfulness-Based Approaches. IMA er en veletablert utdanningsinstitusjon og har tilbudt MBSR lærerutdanning siden 2001. For mer informasjon om IMA, klikk her


Vår lærerutdanning følger en cohort modell, dvs. at studentene starter samtidig og følger hverandre gjennom hele det 1,5 år lange programmet. Dette skaper kontinuitet, og muliggjør at studenter og lærere kan bygge tettere relasjoner og at utvikling kan få en dybde. Utdanningsforløpet blir tydelig for studentene, og lærere og andre med-studenter vil være tilgjengelige gjennom hele utdanningen. Man utvikler seg sammen.   


Utdanningen vil hovedsakelig foregå på engelsk, mens gruppearbeid og arbeidskrav kan leveres på norsk.


Obligatorisk online ZOOM informasjonsmøte 

Påmelding til lærerutdanningen krever at du har deltatt på det obligatoriske informasjonsmøtet. Her vil du få informasjon og kunne stille spørsmål om utdanningen. ZOOM møtet vil foregå på engelsk med en av lærerne fra IMA. Deretter vil det settes opp tidspunkter for personlig intervju for de som ønsker å melde seg på utdanningen. Prisen for intervjuet er kr. 500,- og dette blir trukket fra totalkostnaden til utdanningen dersom du velger å melde deg på. Zoommøtene vil avholdes torsdag 31.oktober kl 19:30-21:00 og mandag 3. februar kl 19:30-21:00. Du kan melde deg på til ZOOM informasjonsmøtet her eller sende en mail til [email protected] 


Hva kan du forvente av utdanningen

Du blir sertifisert som MBSR lærer av IMA, og kan bli medlem av Norsk forening for mindfulness-lærere MBSR MBCT .

MBSR lærerutdanningen består av 7 moduler pluss en stille retreat, som utgjør ca 28 fulle dagers utdanning strukket over ca 1,5 år. I løpet av denne tiden vil du intensivt praktisere hovedøvelsene i programmet (kroppscan, mindful bevegelse - spesielt mindful yoga, sittende og gående meditasjon) samt lære å instruere disse til andre. Du vil også lære andre øvelser og hvordan å undervise de ulike temaene i programmet. Du vil også lære mindful dialog eller Inquiry. 


Å utforske din rolle som mindfulness lærer er en viktig del av programmet. Å undervise en mindfulness-basert tilnærming er nært knyttet til lærerens kroppsliggjøring (embodiment) av mindfulness, så i utdanningen vil vi bruke mye tid på å jobbe med ulike aspekter ved dette.


MBSR lærerutdanningen vil gjøre deg i stand til å lede MBSR grupper på egenhånd. Læringen er praktisk lagt opp slik at du får mye praktisk trening, du får veiledet praksis av en erfaren MBSR lærer, og din egen fordypning i mindfulness (egen daglig meditasjons praksis) gjør deg godt rustet som MBSR lærer.


Krav for å kunne delta på utdanningen

  • utdanning innen pedagogikk, helse, fysioterapi, coaching, HR, eller andre utdanninger der du jobber med mennesker. (ta kontakt ved spørsmål)
  • Erfaring med mindfulness før oppstart av utdanningen. Du må ha etablert en egen meditasjonspraksis for eksempel Vipassana, Zen, Shambala, Dzogchen, Contemplation, mindfulness eller andre tradisjoner som inkluderer mindfulness meditasjon som en sentrel del.
  • å ha deltatt på minst en lærer-ledet 5-dagers stille retreat.
  • å ha vært deltager på et 8-ukers MBSR kurs. Kurset bør helst være tatt før pååstart av utdanning, men senest i læpet av første semester. Se oversikt over sertifiserte MBSR lærere i Norge her.
  • Å ha deltatt på det obligatoriske informasjonsmøtet

I tillegg ønsker vi at du:
  • opprettholder en daglig meditasjonspraksis
  • er minst 30 år (unntak kan gjøres, ta kontakt)
  • har noe erfaring med mindful kroppsarbeid som yoga, Tai Chi, Quigong, Pilates el.


Datoer for utdanningen:

Modul 1: 24. - 26. april 2020

Modul 2: 18. - 21. juni 2020

Modul 3: 10. - 13. september 2020

Retreat: 20. - 25. oktober 2020

Modul 4: 3. - 6. desember 2020

Modul 5: 21. - 24. januar 2021

Modul 6: 26. - 28. mars 2021

Modul 7: 19. - 21. november 2021


Pris:

Prisen for utdanningen er kr. 58.500,- Beløpet kan betales i sin helhet ved oppstart eller deles opp i 3 innbetalinger. Prisen inkluderer undervisningsmateriell og selve kurset. I tillegg vil det komme kostnader knyttet til overnatting (modul 1, 3, 7 og retreat). Vi jobber med å få til en god pakkepris på dette. I tillegg vil det komme noe kostnader til veiledning av mentor mens du holder ditt eksamenskurs.


Fullstendig beskrivelse og informasjon om utdanningen kan lastes ned her. Her finner du påmeldingsskjema du trenger å ha fylt ut før intervjuet / sendt til oss ved påmelding.


Dersom du har ytterligere spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss, enten ved å sende oss en mail her ([email protected]) eller send en melding via meldingstjenesten på startsiden (hjem).Å stå i det som er

Hva er MBSR?


Så tidlig som i 1979 utviklet Dr. Jon Kabat-Zinn og hans kollegaer ved University of Massachusetts Medical Center sin stress reduksjonsklinikk programmet Mindulness-Basert Stress Reduksjon (MBSR). I dag tilbys dette programmet i hundrevis av sykehus, klinikker, helsesentre og andre settinger rundt om i verden. Mye forskning har også blitt gjort de senere år for å dokumentere effekten av programmet for ulike plager.


MBSR programmet er et 8-ukers kurs som består av ukentlige samlinger på ca. 2,5 time og er basert på intensiv trening i mindfulness. Opprinnelig ble det utviklet for mennesker med kroniske helseproblemer for å hjelpe dem å håndtere sin smerte, sykdom og hvordan helsetilstanden påvirket deres liv. Idag tilbys MBSR til mennesker som opplever utfordringer i mange ulike områder av livet. Mange som melder seg på kurs gjør det fordi de ønsker å integrere mindfulness, tilstedeværelse og en følelse av å være i kontakt med seg selv i livet sitt.


Hvordan virker MBSR?

Gjennom regelmessig trening i mindfulness vil folk bli kjent med sine egne atferdsmønstere, spesielt knyttet til situasjoner som skaper stress. De lærer også at man ikke alltid kan forandre omstendighetene man befinner seg i, men at man kan bestemme seg for hvordan man vil respondere. I MBSR beskrives dette som å gå fra å reagere til å respondere. Dette innebærer at man blir mer klar over og bevisst omstendighetene gjennom å være i kontakt med tankene, fornemmelsene og følelsene som oppstår i øyeblikket.

iVeS5BGersNyMJTGNmB1Qnqa7fdOkBHISdaveRnIfQA